Członkowie Klubu Seniora Trynek w Gliwicach wzięli udział w jedenastym już spotkaniu w ramach programu KMP Gliwice pod nazwą „Pewnym krokiem do celu 50+”.Policja w Gliwicach prowadzi intensywne działania mające poprawić bezpieczeństwo pieszych w rejonie przejść. I okazuje się, że spotkania edukacyjno-profilaktyczne funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego naszej jednostki z seniorami cieszą się sporym zainteresowaniem.
Tym razem seniorzy również wysłuchali wykładu st. sierż. Szymona Kołodzieja, który zwrócił uwagę na najistotniejsze elementy bezpieczeństwa, mogące uratować ludzkie życie. Policjant podkreślił, że zdrowy rozsądek i trzeźwa ocena sytuacji na drodze mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia potrącenia. Pouczył też, że masa całkowita pojazdu nie pozwala na zatrzymanie go „w miejscu”, a piesi, jako uczestnicy ruchu, muszą wiedzieć, że nie każdy prowadzący samochód człowiek jest wytrawnym kierowcą.
Tego typu prelekcje są ważne, bowiem, jak mówią statystyki, w latach 2015-2017 to właśnie osoby w wieku 50 lat i więcej byli grupą najczęściej poszkodowaną w rejonie przejść dla pieszych w Gliwicach.
Przypominamy, że warsztaty organizowane są przez policję dla gliwiczan w wieku 50+. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy koordynatorów klubów seniora o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90.