Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

dzieci sprzataja

fot. Kalina Romankiewicz/UM Gliwice

6,5 tys. dzieci, przedstawiciele rad osiedlowych i lokalni społecznicy przed dwa dni zbierali śmieci w swoich okolicach. Wszystko to w ramach Dni Ziemi.

Podwórka, skwery, zieleńce i tereny wokół szkół to miejsca, które odwiedzali młodsi i starsi mieszkańcy Gliwic zaopatrzeni w rękawiczki i specjalne worki. Nie tylko zbierali leżące na ziemi śmieci, ale przy okazji od razu je segregowali. – To dobra lekcja dla nas wszystkich, a sprzątamy, bo chcemy mieć czystą przyrodę – mówi Maria Maziarz, uczennica Szkoły Podstawowej ETE im. Alberta Schweitzera. Dodatkowo zbieranie odpadów do osobnych worków utrwala w najmłodszych nawyk segregowania. Dzięki temu uczą się również odpowiedzialności i dbałości o przyrodę i najbliższe otoczenie.

W tym roku sprzątanie świata odbyło się 15 i 16 maja. Miasto Gliwice wspiera tego typu akcje od lat – finansuje zakup rękawic ochronnych i worków, pokrywa także koszty odbioru i wywozu odpadów.