Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

plakatowanie

Dzisiaj w centrum miasta zauważyliśmy mężczyznę, który rozklejał plakaty na słupach oświetleniowych, oraz znakach drogowych. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, iż  21-latek nie posiadał zgody na umieszczanie ogłoszeń. W związku z popełnionym wykroczeniem sprawcę ukarano mandatem karnym w kwocie 500 złotych, oraz zobowiązano do usunięcia wcześniej umieszczonych plakatów.

Przypominamy jednocześnie, że umieszczanie plakatów, ogłoszeń, reklam, itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi wykroczenie z art. 63a kodeksu wykroczeń: każdy kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez wymaganej zgody właściciela lub zarządcy budynku, ogrodzenia, latarni itp., podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.