Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. pixabay.com (CCO)

Jesteś rodzicem uczących się dzieci? Korzystasz z bankowości elektronicznej? Od 1 lipca za pośrednictwem strony swojego banku będziesz mógł złożyć wniosek o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry start”. Im szybciej, tym lepiej!

Według wstępnych szacunków gliwickiego OPS-u „piórnikowe” przysługuje ponad 19 tysiącom gliwickich dzieci w wieku szkolnym.

300 złotych – tyle wynosić będzie tzw. piórnikowe dla każdego uczącego się dziecka, czyli wyprawka szkolna w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Po raz pierwszy to świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wyprawka?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, niezależnie od dochodu rodziny, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole mają otrzymywać je do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Kto może złożyć wniosek?

Mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak i kiedy złożyć wniosek? Najlepiej online – przez bankowość elektroniczną lub e-PUAP – i jak najszybciej, czyli od 1 lipca (podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” ).

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będą przyjmowane przez OPS od 1 sierpnia. Czas na ich składanie, niezależnie od formy, upłynie 30 listopada.

W celu sprawnego załatwienia sprawy i uniknięcia oczekiwania w kolejce, biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczeń 300+ oraz świadczenia wychowawczego 500+, bardzo gorąco zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej – apeluje Brygida Jankowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Kiedy wypłata?

W przypadku wniosków złożonych najwcześniej (w lipcu lub sierpniu), rodziny powinny otrzymać wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.