Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Pół wieku Scholi Cantorum
50-lecie działalności świętował chór Schola Cantorum. Z tej okazji 9 czerwca w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie odbył się jubileuszowy koncert.

Schola Cantorum to chór mieszany, działający przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. Został utworzony w roku szkolnym  1967/1968 przez Jerzego Pogockiego, który był jego dyrygentem do 2005 roku. Od roku 2005 r. dyrygentem chóru jest  Kamilla Pająk.

Chór jest laureatem wielu konkursów w kraju i za granicą, koncertuje i bierze udział w  festiwalach, lokalnych uroczystościach. Wykonuje różnorodny repertuar – są w nim m.in. utwory religijne, patriotyczne, rozrywkowe, śpiewane w języku polskim, angielskim czy łacińskim. Od 1983 roku chór jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Schola Cantorum dwukrotnie otrzymała nagrodę „Laur Knurowa” – najwyższe wyróżnienie miasta (w 1995 r. i 2004 r.).

Koncert jubileuszowy, który odbył się 9 czerwca, był wyjątkowy – na scenie zaśpiewali razem obecni i byli chórzyści Schola Cantorum. Ich występy publiczność nagradzała owacjami na stojąco i burzą braw. Wśród gości nie zabrakło władz samorządowych Powiatu Gliwickiego, który jest organem prowadzącym dla ZS im. I.J. Paderewskiego, władz miasta Knurowa, najbliższych chórzystów oraz wielbicieli muzyki chóralnej.

Członkowie chóru tego dnia odebrali mnóstwo ciepłych życzeń. Specjalne nagrody i podziękowania za prowadzenie Scholi otrzymali Jerzy Pogocki i Kamilla Pająk. W imieniu Powiatu Gliwickiego gratulacje z okazji jubileuszu przekazali wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Gliwickiego Andrzejem Kurkiem i wiceprzewodniczącym Rady Włodzimierzem Gwiżdżem. Chórzystom podczas obchodów 50-lecia towarzyszyli także radni Powiatu Gliwickiego Stanisław Rudzki i Jacek Żyła.

Pięknego jubileuszu gratulowali również m.in. prezydent Knurowa Adam Rams i wiceprzewodniczący Rady Miasta Knurów Jerzy Pach oraz dyrektor „Paderka” Dorota Gumienny. Wyjątkowy prezent dla chórzystów przekazał ks. Piotr Larysz z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie wraz z harcerzami - błogosławieństwo papieża Franciszka z okazji jubileuszu oraz figurkę św. Cecylii, poświęconą przez papieża w maju br.

- Cieszę się, że poprzez wspólny śpiew mam również możliwość edukować młodych ludzi muzycznie – by nie tylko potrafili wykonać dany utwór, ale znali również nazwiska kompozytorów, muzykę polską i jej historię – mówi dyrygent Kamilla Pająk. - Jubileusz 50-lecia szkolnego chóru napawa nas ogromną dumą i radością, cieszymy się, że w tak licznym składzie udało nam się wystąpić podczas uroczystości – dodaje.

Scholi Cantorum gratulujemy 50-lecia działalności i życzymy kolejnych, wielkich jubileuszy!