Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. Custom Copters / archiwum UM

Na czerwcowej sesji Rady Miasta gliwiccy radni jednogłośnie udzielili prezydentowi Gliwic Zygmuntowi Frankiewiczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Potwierdza to, że finanse miasta są prowadzone we właściwy sposób, na co zwracają uwagę także eksperci światowej agencji Fitch Ratings.

Przypomnijmy, że w świetle najnowszego raportu Fitcha długoterminowe ratingi Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej pozostają na poziomie „A-”, a długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. W dokumencie wskazano, że ostrożna polityka budżetowa prowadzona przez władze miasta gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych, pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków. Fitch zakłada, że w latach 2018–2020 dochody podatkowe Miasta będą rosły, m.in. dzięki prognozowanemu wzrostowi gospodarczemu (3,4% rocznie).

Po raz kolejny mamy ocenę ratingową najwyższą możliwą do uzyskania w Polsce. To ułatwia nam zarządzanie miastem oraz m.in. pozyskiwanie inwestorów czy ewentualnego kredytu. Mamy dobrą sytuację finansową, chociaż nie brakuje ciemnych chmur w postaci zadań, które bez zabezpieczenia finansowego narzucają nam władze centralne – reformy oświaty i podwyżki dla nauczycieli czy dofinansowywanie służby zdrowia. Miasta, które nie mają tak dobrych podstaw finansowych, jak Gliwice, mogą mieć z tego powodu kłopoty. Nam to nie grozi, możemy dalej intensywnie się rozwijać – przypomina prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.