Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Wysoka pozycja Powiatu Gliwickiego w Rankingu JST
Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Wysokie 15 miejsce, w grupie 314 funkcjonujących w Polsce powiatów ziemskich, zajął Powiat Gliwicki.

Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):

• Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
• Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
• Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
• Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
• Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
• Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Na koniec 2016 r. w Polsce funkcjonowało 2 478 gmin, w tym 66 miast na prawach powiatów, 314 powiatów oraz 16 województw samorządowych. Należy jednak podkreślić, że pomimo podejmowanych w Polsce w latach 1990-1998 procesów decentralizacyjnych, podstawowym poziomem organizacyjnym samorządu terytorialnego są gminy. Gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu finansują około 78% wszystkich zadań wykonywanych przez samorząd terytorialny. W przypadku powiatów jest to około 13%, a przypadku województw samorządowych – 9%.

Wysokie lokaty w swoich kategoriach zajęły również gminy naszego powiatu.

W grupie liczącej 1 559 gmin wiejskich te z naszego terenu znalazły się na następujących pozycjach:
65. Pilchowice
175. Rudziniec
250. Wielowieś
359. Gierałtowice

W grupie liczącej 616 gmin miejsko-wiejskich na poniższych miejscach znalazły się:
316. Sośnicowice
436. Toszek

Natomiast w grupie 237 gmin miejskich na następujących pozycjach uplasowały się:
11. Knurów
80. Pyskowice
 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.