Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

spektakl

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Teatr to wielka maszyna – są w niej aktorzy, reżyserzy, a nawet lalki. Podczas wakacyjnych zajęć dzieci poznają różnych ludzi pracujących w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Nieco starsi spróbują swoich sił w szermierce.

Podczas Teatralnych wakacji w ruinach nauczymy się m.in. ruchu scenicznego, animacji lalek i kreatywnie spędzimy czas – mówi Agnieszka Skowronek z TM-u w Gliwicach.

Zajęcia będą organizowane w środy od 27 czerwca do 8 sierpnia. W programie jest między innymi spotkanie z aktorką teatru cieni, warsztaty pantomimy i zajęcia aktorskie.

Młodzi widzowie, którzy chcą zakosztować trudnej sztuki pojedynkowania się na scenie, mogą wziąć udział w warsztatach szermierki scenicznej. Między 2 a 6 lipca poprowadzi Rafał Domagała, aktor, wykładowca i choreograf. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach wiekowych: 10–13 lat i 14–16 lat.

Wszystkie wakacyjne warsztaty zostaną zorganizowane w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni 18), obecnie Scenie w Ruinach TM-u w Gliwicach. Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne na stronie https://teatr.gliwice.pl.

(mm)