Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Powiat Gliwicki na obradach sejmowej podkomisji
Sejmowa Podkomisja stała do spraw rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii obradowała 20 czerwca w Gliwicach. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Powiatu Gliwickiego.

W skład tej podkomisji wchodzi obecnie 9 posłów na Sejm RP: Jerzy Bielecki, Piotr Cieśliński, Barbara Dziuk, Jarosław Gonciarz, Paweł Kobyliński, Krzysztof Kubów, Piotr Liroy-Marzec, Maciej Masłowski i Dariusz Starzycki. Obrady Podkomisji w Gliwicach odbyły się na Politechnice Śląskiej. Prowadziła je poseł Barbara Dziuk.

Na początku spotkania informację o planowanych kierunkach rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Polsce przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa. Następnie rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk wraz z przedstawicielami kadry naukowej tejże uczelni przedstawili osiągnięcia i działania w zakresie elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, jakie prowadzi ta placówka.

Politechnika Śląska to prestiżowa, najstarsza uczelnia techniczna w naszym regionie i jedna z najlepszych w kraju. Warto dodać, że znalazła się na 4 miejscu wśród uczelni technicznych oraz na 9 miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Kształci na wysokim poziomie, prowadzi innowacyjne prace i badania naukowo-rozwojowe, także w zakresie m.in. elektromobilności, energetyki i ochrony środowiska. Prężnie działają tu także koła naukowe. Z podejmowanych inicjatyw warto wymienić chociażby Zespół Silesian Greenpower – studencki projekt zajmujący się bolidami elektrycznymi, SmartPower team - studencki zespół budujący energooszczędne pojazdy na międzynarodowe zawody Shell Eco-marathon oraz Hydrogen Horizon Automotive Challenge czy wynalazek absolwentów Politechniki Śląskiej – ławkę zw. smart bench, na której energią słoneczną można naładować baterię w telefonie.

Podczas obrad zaprezentowane zostały także przykłady działań podejmowanych w zakresie odnawialnych źródeł energii i elektromobilności w naszym województwie przez samorządy.

- Powiat Gliwicki przykłada dużą wagę do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i walki ze smogiem – mówił starosta gliwicki Waldemar Dombek. – W ubiegłym roku powołaliśmy klaster energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”. Wówczas była to druga tego typu inicjatywa w woj. śląskim. Należą do niego wszystkie nasze gminy, kilka podmiotów gospodarczych, stowarzyszenie, ale i współpracujemy ze środowiskiem naukowym – właśnie Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dzięki działaniom podejmowanym poprzez klaster, chcemy ograniczyć niską emisję w naszych powiecie i poprawić jakoś powietrza. To wszystko przekłada się na lepszą jakość życia naszych mieszkańców – podkreślał starosta gliwicki.

O tym, jak wykorzystywane są źródła energii odnawialnej i jak walczy się ze smogiem w gminie Gierałtowice opowiedział wójt Joachim Bargiel (m.in. wiele budynków w tej gminie posiada instalacje OZE, zaś w lutym i marcu Gmina przeprowadziła pomiary czystości powietrza przy pomocy „Eko Patrolu” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach), zaś Marcin Koziarz z Urzędu Miejskiego w Jaworznie mówił o elektromobilności w tym mieście. To przykład miasta, które stawia na autobusy elektryczne.

Posłowie odwiedzili również Centrum Nowych Technologii Politechniki Śl. oraz Katedrę Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym. Dzień wcześniej, 19 czerwca wyjazdowe posiedzenie Podkomisji odbyło się w Tarnowskich Górach.

W posiedzeniu uczestniczyli także członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki, radni Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Frejno, Włodzimierz Gwiżdż i Józef Kruczek, burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gliwicach – naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji Joanna Piktas i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Mariusz Dyka.