Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Pszczyńska

Budynek przy ul. Pszczyńskiej. Fot. Z.Daniec/UM Gliwice

Miasto od lat dokłada wszelkich starań, by jakość powietrza w Gliwicach była coraz lepsza. Dzięki wyprowadzeniu ciężkiego transportu z centrum, wybudowaniu DTŚ oraz wprowadzeniu inteligentnego sterowania ruchem udało się znacznie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń produkowanych przez ruch samochodowy. Od lat trwa wymiana przestarzałych pieców w budynkach komunalnych, a właściciele prywatnych lokali mogą liczyć na dofinansowanie do wymiany ogrzewania. Koszty tych działań są ogromne, na szczęście sytuacja finansowa Gliwic jest tak dobra, że miasto może sprostać temu wyzwaniu, pomimo braku wsparcia ze strony rządu.

W Gliwicach jest 12 tys. mieszkalnych lokali komunalnych, najczęściej w wiekowych budynkach, z przestarzałymi systemami grzewczymi. Od lat miasto sukcesywnie je modernizuje, m.in. poprzez podłączenie – tam, gdzie to możliwe – do sieci ciepłowniczej lub montaż przyjaznych środowisku systemów ogrzewania indywidualnego.

Sytuacja finansowa Gliwic jest tak dobra, że miasto może sobie pozwolić na szybką wymianę nieekologicznych systemów grzewczych w niemal 6 tys. dotychczas niezmodernizowanych lokalach komunalnych.

To nie tylko kwestia wymogów tzw. uchwały antysmogowej. – Sami jesteśmy świadomi, jak duże znaczenie dla zdrowia i jakości życia mieszkańców ma czyste powietrze. Jego poprawą zajmujemy się od lat, m.in. wymieniając przestarzałe piece. Zamierzamy do 2021 r. wyposażyć wszystkie lokale, w których obecnie funkcjonują jeszcze przestarzałe paleniska, w nowoczesne ekologiczne źródła ciepła. Na modernizacje w budynkach, które są w 100% własnością miasta, przeznaczymy w ciągu najbliższych 4 lat ponad 84 mln zł. W pozostałych budynkach, gdzie mamy udziały we współwłasności, będziemy współpracować ze wspólnotami mieszkaniowymi mówi Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic.

Miliony z miejskiej kasy

W ciągu najbliższych 4 lat miasto sfinansuje wymianę ogrzewania w 5,7 tys. lokali komunalnych. Jakie systemy zastąpią stare piece? 2 350 lokali zostanie podłączonych do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W 2 427 kolejnych zamontowane zostanie ogrzewanie gazowe, w 301 – elektryczne, a w pozostałych 607 lokalach – inne systemy spełniające ekologiczne normy.

Na termomodernizację i zmianę ogrzewania, która pochłonie w sumie 84 mln zł, miasto musi wydać pieniądze z własnego budżetu, ponieważ rząd nie umieścił Gliwic na liście programu termomodernizacji, choć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaliczyła nasze miasto do grona 50 najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Rządowy program ma objąć zaledwie 23 z 33 miast ujętych w zestawieniu WHO – tylko te, które mają poniżej 100 tys. mieszkańców.

Na szczęście Gliwice są w doskonałej sytuacji finansowej i mogą pokryć tak duże wydatki z miejskiego budżetu. Miasto nie rezygnuje jednak ze starań o wsparcie finansowe tych kosztownych działań. Po ujawnieniu szczegółów rządowego programu Rada Miasta Gliwice skierowała w marcu apel do rządu o pilne objęcie programem termomodernizacji wszystkich 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast.

Na początku maja zastępca prezydenta Gliwic, Adam Neumann, spotkał się w tej sprawie z pełnomocnikiem premiera ds. Programu Czyste Powietrze, Piotrem Woźnym. Prezydent Neumann zaprezentował plany miasta i koszty związane m.in. z wymianą ogrzewania w lokalach komunalnych, przedstawił też prowadzone od lat działania miasta wspierające wymianę systemów grzewczych w lokalach prywatnych. Czy można mieć nadzieję, że Gliwice zostaną jednak objęte rządowym programem i otrzymają wsparcie finansowe?

Spotkanie z Piotrem Woźnym było bardzo obiecujące. Przedstawiliśmy rzeczowe argumenty oraz wykaz kosztów, jakie muszą ponieść Gliwice w walce o czyste powietrze. Te argumenty spotkały się ze zrozumieniem i mam nadzieję, że nasze miasto wkrótce zostanie objęte rządowym programem – mówi Adam Neumann. (mf)

Tylko w latach 2016 – 2017 miasto wydało na termomodernizację zasobów komunalnych 2,8 mln zł i podłączyło do miejskiej sieci ciepłowniczej:

*13 budynków komunalnych. Inwestycja kosztowała niemal 1 mln zł.

*92 budynki wspólnot mieszkaniowych. Inwestycja kosztowała niemal 1,8 mln zł.

W 2018 r. miasto planuje podłączyć do PEC 26 budynków.