Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

„Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa” – pod takim hasłem Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach organizuje konkurs plastyczny, adresowany do uczniów i seniorów.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu pocztówki upamiętniającej stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz członków klubów seniora. Prace można zgłaszać do 14 września 2018 r.

Celem konkursu jest m.in. wzmacnianie świadomości obywatelskiej, budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem i integracja międzypokoleniowa.

Regulamin dostępny jest TUTAJ