Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 plastik

Kilka dni temu podczas wykonywania obowiązków służbowych, zauważyliśmy czarny, gęsty dym wydobywający się z okolicy ciepłociągu przy skrzyżowaniu ulicy Kujawskiej z ulicą Pszczyńską. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy dwóch mężczyzn wypalających kable. Wobec sprawców wykroczeń, którzy naruszyli artykuł 191 Ustawy o odpadach podjęliśmy czynności służbowe i ukaraliśmy ich mandatami karnym.

Przypominamy, że:

Zgodnie z art. 191. Ustawy o odpadach

Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.