Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 smieci5

Jakiś czas temu kontrolując nielegalne wysypiska śmieci zlokalizowaliśmy nowo wyrzucone odpady komunalne przy ulicy Wschodniej. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających, udało nam się dotrzeć do osoby, która przyznała się do zanieczyszczenia terenu. Sprawca został ukarany mandatem karnym, a odpady zostały usunięte.

Straż Miejska w Gliwicach przypomina: zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń - Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Ponadto przypominamy, iż na terenie naszego miasta przy ul. Rybnickiej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Gliwice. Można tam dostarczyć: zużyte opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także chemikalia, odpady zielone, budowlane, rozbiórkowe i wielkogabarytowe. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 13.00. Dla mieszkańców Gliwic odpady są przyjmowane bezpłatnie!