Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 kontener

Wczoraj podczas podejmowania interwencji podszedł do nas użytkownik jednego z garaży przy ulicy Kozielskiej. Poinformował nas, iż w kontenerze na odpady komunalne znajduje się segregator zawierający dane osobowe. W związku z ujawnieniem przestępstwa wezwaliśmy na miejsce patrol Policji, który zabezpieczył dokumentacje i prowadzi dalsze czynności w sprawie.