Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

nie pal lisciTumany dymu unoszące się nad Gliwicami to częsty widok jesienią. Przyczyną nie jest bynajmniej rozpoczęty sezon grzewczy, ale palenie w ogródkach suchych liści i odpadów zielonych.

Ogniska i unoszący się z nich dym przeszkadzają wielu mieszkańcom, a także kierowcom, którzy przez dym mają ograniczoną widoczność. Funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolując ogrody działkowe, informują, iż najprostszym sposobem na pozbycie się odpadów, jest posiadanie na swoim ogródku kompostownika, w którym gromadzi się odpady biodegradowalne.

Straż Miejska w Gliwicach przypomina - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

  • Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny,
  • Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.
 Za palenie liści można otrzymać mandat karny do 500 złotych!

Nie pozwól by Twoje pieniądze poszły z dymem!

Straż Miejska informuje ponadto, że osoba której uprzykrzamy życie może też, powołując się na Kodeks wykroczeń i Kodeks cywilny, skierować sprawę do sądu na podstawie poniższych przepisów:     

Art. 82 Kodeksu wykroczeń:
Sprowadzanie niebezpieczeństwa pożaru § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:
1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,
2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia,

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art. 144 Kodeksu cywilnego:
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 liscie plakat

 

Źródło: www.smgliwice.pl