cmmm.jpg

Od 31 października do 4 listopada w gliwickiej straży miejskiej prowadzona będzie akcja „Znicz”. Nasi funkcjonariusze w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, będą przeprowadzać kontrole gliwickich cmentarzy i terenów do nich przyległych. Ma to na celu przede wszystkim zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich, a także zapobieganie kradzieżom i dewastacjom nagrobków.

Celem prowadzonych przez nas działań prewencyjnych jest także zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku, zwracanie uwagi na nieprawidłowo parkujące pojazdy w pobliżu cmentarzy, kontrola prowadzonego w rejonie cmentarzy komunalnych handlu, a także pomoc osobom potrzebującym wsparcia i informacji.

Jednocześnie informujemy, że jak co roku zmieniona zostanie organizacja ruchu w okolicach cmentarzy, szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach : www.zdm.gliwice.pl. Dlatego apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie w tych miejscach!

Jesienna pogoda wpływa niekorzystnie na warunki panujące na drogach oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych, w związku z tym zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych!

W przypadku zauważenia osób podejrzanie się zachowujących, prosimy o zgłaszanie interwencji telefonicznie pod numerem 986 lub bezpośrednio strażnikom miejskim, którzy jak co roku będą patrolować otoczenie cmentarzy.