MDON

Fot. D. Nita-Garbiec

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to doskonała okazja by pokazać, że wszyscy gliwiczanie – bez względu na stan zdrowia czy dysfunkcje – są sobie równi. Miasto na bieżąco stara się spełniać ich potrzeby, m.in. przystosowując odpowiednio placówki oświatowe. Działające w Gliwicach warsztaty terapii zajęciowej czy zakład aktywności zawodowej umożliwiają nie tylko praktyczną naukę zawodu, ale także bezcenną możliwość kontaktów społecznych, rehabilitacji oraz pracy zarobkowej.

Niepełnosprawni gliwiczanie mogą liczyć na wsparcie m.in. Środowiskowego Domu Samopomocy czy warsztatów terapii zajęciowej, które prowadzi Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Fundacja Różyczka. Pomoc świadczy wiele miejskich instytucji, m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej. Miasto dba o to, by placówki oświatowe były dostosowane do ich potrzeb niepełnosprawnych i finansuje dowóz kilkuset osób do szkół. Doskonałym przykładem udanej aktywizacji zawodowej jest Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej.

- W GZAZ-ie osoby niepełnosprawne wykonują prace poligraficzno-introligatorskie oraz usługi sprzątania. O wysokim poziomie tych usług najlepiej świadczą liczne zlecenia oraz podpisana niedawno umowa o stałej współpracy z gliwicką firmą Marco – mówi Tomasz Ocieczek, dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach i Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz współorganizator tegorocznej gali.

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych odbyła się 4 grudnia w CKS Mrowisko. Wśród gości na wypełnionej po ostatnie miejsce sali zasiedli m.in. przedstawiciele instytucji oraz organizacji wspierających osoby niepełnoprawne. Nie zabrakło zastępcy prezydenta miasta Krystiana Tomali.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to okazja, by przypomnieć o konieczności realizacji zadań na rzecz niepełnosprawnych. Niezwykle ważne jest, by korzystali oni ze wszystkich stref życia. Dlatego Miasto od lat wspiera i nadal na wiele różnych sposobów będzie wspierać osoby niepełnosprawne. Na każdym etapie życia mogą liczyć na specjalistyczną pomoc m.in. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Dziękuję wszystkim, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi za ich wysiłek, zaangażowanie i codzienny trud – mówił podczas gali Krystian Tomala.

Uroczystość uświetnił występ grupy tańczącej na wózkach inwalidzkich oraz koncert zespołu IRA.

Gliwiczanie bez barier

W trakcie uroczystości poznaliśmy zwycięzców konkursu ogłoszonego przez prezydenta Gliwic. Gliwiczaninem bez barier 2018 została Alicja Śledź, wyjątkowo aktywna działaczka i twarz Gliwickiego Stowarzyszenia Amazonek.

Podczas gali wręczono również wyróżnienia i nagrodę internautów. I wyróżnienie oraz tytuł „Gliwiczanin bez barier 2018 – wybrany przez społeczność lokalną” zdobył Jerzy Sikorski, który swoimi działaniami pokazuje, że mimo ograniczeń własnego ciała tak naprawdę nie istnieją bariery, których nie można przekroczyć, aby się realizować i spełniać marzenia. II wyróżnienie odebrał Robert Ramz, aktywny zawodowo radca prawny, społecznik i sportowiec. (mf)