Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

dziecko fot. Pixabay.com/CC0

Szanowni Rodzice! W marcu Rada Miasta Gliwice będzie głosować nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia obwodów szkół podstawowych. Po jej zatwierdzeniu na stronie internetowej miasta zostanie zamieszczony link, pod którym będziecie Państwo mogli sprawdzić w obwodzie jakiej szkoły podstawowej zamieszkuje Wasze dziecko.

Chcąc zapisać dziecko do klasy I szkoły podstawowej, należy udać się do swojej szkoły obwodowej.

Jeśli wybiorą Państwo dla swego dziecka klasę I w szkole innej niż obwodowa, będą Państwo brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym, na wolne miejsca, które pozostały w danej szkole. W tym celu należy w terminie od dnia 13 maja do dnia 24 maja w wybranej szkole podstawowej, złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanego przez większość szkół zaproszenia na Dzień Otwarty. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej swojej szkoły, albo bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

W związku z utworzeniem od 1 września 2017 r. czterech nowych szkół podstawowych:

 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6
  przy ul. Jasnogórskiej 15-17
 • Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 19
  przy ul. Syriusza 30
 • Szkoły Podstawowej nr 15
  przy ul. Lipowej 29
 • Szkoły Podstawowej nr 4 w ZSO4
  przy ul. Orląt Śląskich 25

uczniowie obecnych klas trzecich i szóstych, mają możliwość - podobnie jak w latach poprzednich - kontynuowania nauki od 1 września 2019, w klasach IV i VII - w tych nowo utworzonych szkołach podstawowych.
Wnioski o przyjęcie do wyżej wymienionych szkół, są przyjmowane do dnia 19.04.2019 do godziny 15:00.

W przypadku klas siódmych dwujęzycznych oraz klas sportowych wnioski będą przyjmowane od 1.04.2019 do dnia 20.04.2019 do godziny 15:00 w wybranej przez Państwo szkole.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:
https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2019_235.pdf

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Gliwice.eu w zakładce Edukacja.