Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Kwalifikacja wojskowa trwa
18 marca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu gliwickiego. Prowadzona jest w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7. Potrwa do 12 kwietnia.

W pierwszym dniu kwalifikacji siedzibę WKU w Gliwicach odwiedzili przedstawiciele Powiatu Gliwickiego – Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz Jarosław Pawlik, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Z przebiegiem kwalifikacji zapoznał ich mjr Tadeusz Kuśmierczyk, wojskowy komendant uzupełnień w Gliwicach.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikację wojskowa przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie przydatności do służby wojskowej. W jej trakcie przeprowadza się badania lekarskie, zbiera wywiad oraz ocenia przydatność posiadanego wykształcenia lub umiejętności zawodowych. Po zebraniu wszystkich danych, osoba stająca przed komisją otrzymuje się jedną z czterech kategorii:
•    kategoria A – oznacza osobę zdolną do czynnej służby wojskowej,
•    kategoria B – oznacza osobę czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej; można ją otrzymać jeśli jest prawdopodobne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia ulegnie poprawie,
•    kategoria D – oznacza osobę niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
•    kategoria E – oznacza osobę trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wezwano:
- mężczyzn urodzonych w 2000 r. (rocznik podstawowy);
- mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1998–1999, które podczas poprzedniej kwalifikacji zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, wojskowej, jeśli termin upływa przed 26 kwietnia lub złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, jeśli termin jest późniejszy;
- kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące w 2019 roku szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia;
- osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Gliwickiego zamierza w czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej przebadać i nadać odpowiednią kategorię zdrowia ogółem 531 osobom z terenu powiatu gliwickiego. 9 z nich to kobiety.

Oto terminy, w jakich muszą stawić się do kwalifikacji mieszkańcy z poszczególnych miast i gmin:
- Miasto Pyskowice: 18-20 marca
 - Miasto Knurów: 20-27 marca
 - Gmina Toszek: 28-29 marca
- Gmina Pilchowice: 29 marca – 1 kwietnia
- Gmina Sośnicowice: 2-3 kwietnia
- Gmina Rudziniec: 3-4 kwietnia
- Gmina Gierałtowice: 5-8 kwietnia
- Gmina Wielowieś: 9 kwietnia
- Roczniki starsze „kat B”: 10 kwietnia
- Kobiety: 11 kwietnia
Z kolei 12 kwietnia to dzień dodatkowy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; jeśli posiada – dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji); aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.

Dodatkowe informacje o kwalifikacji można uzyskać pod nr. tel. 261 124 689.