oblodzenie 2IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące przymrozków, obowiązujące od godz. 00:00 dnia 15.04.2019 do godz. 08:00 dnia 16.04.2019.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 22 przewiduje lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C.