eurowybory fot. Freepik

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, jak możesz oddać głos i gdzie załatwisz najważniejsze sprawy związane z uczestnictwem w głosowaniu.

Sposób głosowania

Można głosować tylko na jedną listę kandydatów! Głos będzie ważny, jeżeli wyborca postawi na karcie do głosowania tylko jeden znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Głos będzie nieważny, jeżeli: wyborca postawi na karcie do głosowania więcej niż jeden znak „X”; wyborca nie postawi znaku „X” na żadnej liście; wyborca postawi znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego lista została unieważniona przez okręgową komisję wyborczą.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

O czym pamiętać?

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że do 17 maja w pok. 231 na II piętrze gmachu UM przy ul. Zwycięstwa 21 będą przyjmowane zgłoszenia głosowania przez pełnomocnika. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/239-11-69.

21 maja upływa z kolei termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez wyborców przebywających czasowo na obszarze miasta Gliwice lub wyborców nigdzie niezamieszkałych. Wnioski są przyjmowane w pokojach 218 lub 221 (II p. gmachu UM, tel. 32/239-11-18, 32/239-11-03).

Do 23 maja do godz. 17.00 w pok. 218 będą przyjmowane zgłoszenia dowozu osób niepełnosprawnych (tel. 32/239-11-18). Natomiast do 24 maja do godz. 15.00 na stanowiskach obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich (na parterze gmachu UM – wejście od strony ul. Wyszyńskiego) wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wszelkie niezbędne informacje dot. eurowyborów znajdują się na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Wybory do europarlamentu”.