Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Postęp stawia przed nami nowe wyzwania. Pojawiają się też nowe terminy mające opisać dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Jednym z nich jest technologia blockchain i przemysł 4.0.