Usuwanie pojazdów z dróg, nowe wyzwania dla powiatów
Szkolenie pod takim tytułem, organizowane przez Związek Powiatów Polskich, odbyło się w czwartek, 13 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Podobne szkolenia odbyły się tylko w trzech miejscach w Polsce - w Poznaniu, Lublinie oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Na szkolenie do Gliwic przybyli mieszkańcy południowej części Polski m.in. z województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego
Szkolenie dedykowane było pracownikom Wydziałów Komunikacji i Transportu Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu. Prowadził je Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego.
- Usuwanie pojazdów z dróg od lat wiązało się z problemami dla powiatów realizujących to zadanie. Ostatni czas przyniósł jednak nowe wyzwania. Wynikają one w pierwszej kolejności z ogólnopolskiej akcji podważania przez organy prokuratury legalności uchwał rad powiatów określających wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – w wielu przypadkach niestety skuteczną. Brak interwencji ustawodawcy może z kolei pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe dla powiatów, które będą zobowiązane do zwrotu pojazdów bez wcześniejszego pokrycia przez ich właścicieli już wygenerowanych opłat. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników zajmujących się komunikacją i transportem w powiatach ziemskich i grodzkich do nowych realiów – mówił Grzegorz P. Kubalski, prowadzący spotkanie.
Dlatego jest to niezwykle ważny temat, bowiem pojazdy usuwane z dróg i składowane na odpowiednich parkingach, generują duże koszty dla samorządów powiatowych.