Czerwiec to nie tylko miesiąc kończący rok szkolny, ale również czas podsumowań działań podjętych w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej. Na uroczysty apel w parku Chrobrego stawiły się wszystkie jednostki gliwickiego harcerstwa.