Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

studentki na kampusie Politechniki Śląskiej fot. materiały Politechniki Śląskiej

Na Politechnice Śląskiej powstanie Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych. Zadaniem jego pracowników będzie pokazanie, jak zmieniał się przemysł na Śląsku od powstania pierwszych kopalń, do współczesnych zakładów Przemysłu 4.0.

To wspólna inicjatywa gliwickiej uczelni i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które zajmuje się badaniem przeszłości preindustrialnej oraz początków kopalni i przemysłu w najbardziej zindustrializowanym regionie Polski.

Laboratorium, które jest częścią Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych (specjalnej jednostki PŚ koordynującej współpracę naukowców reprezentujących różne dyscypliny i obszary naukowe), zostało dofinansowane kwotą 1,5 mln zł z programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie się zajmować poszerzeniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy reprezentantami nauk humanistycznych i technicznych, aby pogłębić badania nad warunkami pracy zawodów przemysłowych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

W części badań poświęconej teraźniejszości przedstawione zostaną te obecnie prowadzone i analizy na temat zawodów przemysłowych, natomiast naukowcy, którzy zajmą się przyszłością przemysłu, zaprezentują najnowsze wynalazki, które są wykorzystywane w fabrykach Przemysłu 4.0.

Laboratorium będzie zatem unikalną w skali kraju jednostką, która zajmie się dogłębnym opisem i zbadaniem prac przemysłowych na Śląsku od pradziejów, przez czasy obecne, aż po futurystyczne wizje.

Uroczystość inaugurująca działalność laboratorium odbyła się 9 lipca w Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach. W spotkaniu wzięli udział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor PŚ ds. studenckich prof. Tomasz Trawiński, dyrektor i pomysłodawca Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych prof. Małgorzata Dobrowolska, a także burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak, koordynator badań z ramienia SMZT Leszek Chróst oraz skarbnik UM Miasteczko Śląskie Ewelina Skrabania-Rożycka.

- To efekt wielu lat współpracy, którą sformalizowaliśmy w ubiegłym roku podpisaniem umowy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Przygotowaliśmy interdyscyplinarny zespół, w prace włączają się również studenci z kół naukowych, pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury, studenci Wydziału Środowiska i Energetyki. To nietypowy projekt, bo łączący różne dyscypliny, także nauki społeczne. Jest ważny dla Politechniki, bo jedną z naszych misji jest też wychowywanie młodzieży, a ze względu na fakt, że studenci bardzo zaangażowali się w ten projekt, wyrabiają w sobie szacunek dla tradycji i kultury regionu – powiedział podczas inauguracji prof. Arkadiusz Mężyk. (PŚ/ap)