kolegium językowe Fot. materiały Politechniki Śląskiej

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej otwiera nowy kierunek. Od października -po ostatecznej zgodzie MNiSW- będzie można studiować lingwistykę stosowaną.

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej od 20 lat kształci nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów specjalnych, a także nauczycieli języków obcych. Przygotowuje bogatą ofertę zajęć doskonalących i wzmacniających kompetencje kadr pedagogicznych oraz oświatowych, prowadzi także różne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, dzieci, młodzieży i seniorów. Studenci i studentki mogą realizować się w ramach kół naukowych, brać udział w międzynarodowych programach i wyjeżdżać na projekty za granicę oraz stypendia np. w ramach programu Erasmus.

- W roku akademickim 2019/2020 planujemy otworzyć innowacyjny kierunek Lingwistyka Stosowana, na którym kształcić będziemy specjalistów od języków obcych, komunikacji międzykulturowej, dysponujących pożądanymi na rynku pracy kompetencjami miękkimi– mówi dr hab. Beata Pituła, Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych.

Studia na lingwistyce będą prowadzone stacjonarnie (przez 6 semestrów) i zakończą się obroną pracy licencjackiej. Przygotowują do pracy w przemyśle, biznesie czy w mediach w charakterze tłumacza języków specjalistycznych (języka biznesu i języka technicznego) oraz pośrednika międzykulturowego. Będą również przydatne w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza teoretyczna o procesach komunikacji oraz zaawansowana znajomość dwóch języków obcych.

Warto podkreślić, że w gliwickim Kolegium – tak jak na całej Politechnice – uczą się studenci i studentki z Polski oraz zagranicy. Ponadto samo Kolegium przyciąga do współpracy specjalistów i specjalistki z kraju i całego świata. W ramach Kolegium prowadzone są badania m.in. nad edukacją językową oraz komunikacją międzykulturową.

-Współpracują z nami m.in. specjaliści z Ukrainy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Maroka. Jesteśmy otwarci na cały świat a nasi absolwenci i absolwentki są pożądanymi i cenionymi pracownikami. To nasz powód do dumy- wyjaśnia dr hab. Beata Pituła.

Więcej informacji na temat oferty Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej można znaleźć w serwisie Facebook na profilu: https://www.facebook.com/Kolegium.Gliwice1. (mw)