Gliwice, skwer nad DTŚ fot. archiwum MSI-Gliwice

90% gliwiczan czuje się bezpiecznie w swoim mieście, co piąty deklaruje, że bardzo bezpiecznie – tak odpowiadali respondenci w przeprowadzonych pod koniec 2017 r. badaniach CBOS. Potwierdza to także analiza przestępczości w mieście, opracowana niedawno przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

W maju tego roku w Gliwicach popełniono 100 przestępstw, o 20% mniej niż w maju ubiegłego roku. Co prawda służby zanotowały nieznaczny wzrost liczby przestępstw w stosunku do kwietnia br., kiedy to popełniono ich 90, ale porównując dane z maja od 2012 roku widać, że liczba przestępstw wyraźnie spada. Siedem lat temu popełniono ich ponad pięć razy więcej – aż 505.

Spośród wszystkich analizowanychmajowych przestępstw w Gliwicach najwięcej stanowią kradzieże – odnotowano ich 32. Nieco wzrosła liczba kradzieży z włamaniem w stosunku do kwietnia (z 15 do 19 przypadków). Spadła liczba kradzieży samochodów (z 4 do 3 zdarzeń) oraz przestępstw narkotykowych, których odnotowano 11. Służby zatrzymały na gorącym uczynku 52 sprawców przestępstw, w poprzednim miesiącu ujęto ich 43. Niestety wzrosła liczba wypadków komunikacyjnych w maju w stosunku do kwietnia (wzrost z 6 do 11), ale porównując dane z maja 2012 r. widać spadek o blisko połowę (z 20 na 11). Wciąż problemem są kierowcy na „podwójnym gazie” – w maju zatrzymano 18 osób kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu.

Tylko trzy dzielnice w Gliwicach mają relatywnie wysoki poziom przestępczości, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. To dzielnica Baildona, Ligota Zabrska i Śródmieście. W maju dochodziło tam głównie do kradzieży, z kolei w Śródmieściu doszło do 2 bójek i 5 przestępstw narkotykowych, które zawyżyły niechlubną statystykę dla tej dzielnicy. Pozostałe dzielnice Gliwiccieszą się niskim lub średnim poziomem przestępczości. Szczególnie bezpiecznie jest w Bojkowie, Ostropie i w Żernikach, gdzie w maju nie popełniono ani jednego przestępstwa. (aś)