Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

odbl

W pierwszych dniach września czuwamy nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w okolicy placówek oświatowych. Towarzyszymy dzieciom w  bezpiecznym dotarciu do szkoły, przypominamy zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, a kierującym zasady prawidłowego parkowania. W nasze działania zaangażowany jest także Miś Strażnik, który w pierwszym dniu szkoły wręczał uczniom odblaskowe elementy, zwiększające ich widoczność na drodze.