zieloneodpady

4 września bieżącego roku podczas wykonywania obowiązków służbowych, zauważyliśmy  gęsty dym wydobywający się z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Kozłowskiej. Po ustaleniu działki, na jej terenie zastano mężczyznę, który palił odpady zielone. Wobec sprawcy wykroczenia, który naruszył artykuł 191 Ustawy o odpadach wyciągnęliśmy konsekwencje przewidziane prawem. Przypomnieliśmy również, iż na odpady zielone, są pojemniki i  brązowe worki w których można je  umieścić jak również odpady roślinne można kompostować, pamiętając aby nie powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich posesji.