Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

stypendium PM fot. Freepik

Jeśli jesteś rodzicem lub nauczycielem utalentowanego ucznia z Gliwic bądź nim samym (pełnoletnim!), ta informacja jest dla Ciebie! Do 30 września Wydział Edukacji UM będzie przyjmował wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice, o które mogą starać się wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, pobierający naukę w Gliwicach.

Więcej informacji TUTAJ.