drogi fot. Mosquidron

Gliwice, a także Gdańsk, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz to laureaci III edycji konkursu Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią. Wręczenie laurów odbędzie się w listopadzie na II Kongresie Polityki Miejskiej w Kielcach.

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów i Związek Miast Polskich. Kapituła, przyznając wyróżnienia, przywiązywała szczególną uwagę do oceny sposobu gospodarowania przestrzenią poprzez realizowanie wizji rozwoju przestrzennego miasta, wskaźnik partycypacji, oszczędne gospodarowanie przestrzenią jako zasobem nieodnawialnym oraz ochronę i wykorzystanie zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji.

Tytuł Lidera w III edycji konkursu w roku 2019 otrzymały:

  • w kategorii miast wojewódzkich – Gdańsk;
  • w kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) – Gliwice;
  • w kategorii miast powiatowych – Świdnica;
  • w kategorii pozostałych miast – Radzionków i Stary Sącz.