Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada odbyły się obchody upamiętniające 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyczne uroczystości zorganizowane zostały również w naszych gminach, a w Knurowie oraz Pyskowicach uczniowie pierwszych klas mundurowych ze szkół powiatowych złożyli  ślubowanie – w Knurowie była to także młodzież z klas ratownictwa medycznego.

Przedstawiciele Powiatu Gliwickiego wraz z pocztem sztandarowym tradycyjnie wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości w Gliwicach – uczestniczyli we mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a następnie w przemarszu na plac marszałka Piłsudskiego, a także w zorganizowanej tam uroczystości wojskowej. Biało-czerwone wieńce oraz wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożyły liczne delegacje parlamentarzystów, samorządowców, służb mundurowych, kombatantów, harcerzy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. W imieniu Powiatu Gliwickiego pod pomnikiem Marszałka pochylili się starosta Waldemar Dombek oraz przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Kurek.

Uroczystości niepodległościowe organizowane zostały także w naszych gminach. W Knurowie w kościele pw. Św. Cyryla i Metodego odbyła się msza św. za Ojczyznę, po której nastąpił przemarsz pod Pomnik Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej wraz z Orkiestrą KWK „Knurów”. O godz. 12.00 nastąpiło tam wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach inicjatywy „Niepodległa do Hymnu”. W trakcie uroczystości odbyło się m.in. ślubowanie pierwszych klas LO z prowadzonego przez Powiat Gliwicki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o profilu mundurowym oraz ratownictwa medycznego. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Powstańców Śląskich przez liczne delegacje, w tym przedstawicieli Powiatu Gliwickiego – wiceprzewodniczących Rady Henryka Hibszera i Włodzimierza Gwiżdza oraz radną Jolantę Leśniowską.

Obchody Święta Niepodległości w Pyskowicach rozpoczęła msza św. za Ojczyznę odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja. Następnie odbyła się uroczystość przy Pomniku Patriotycznym. W jej trakcie nastąpiło ślubowanie uczniów I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego z prowadzonego przez Powiat Gliwicki Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, a także wręczenie awansów i odznak oraz pokaz musztry paradnej młodzieży z klas mundurowych tego LO. Wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Patriotycznym złożyło wiele delegacji. Byli wśród nich reprezentujący Powiat Gliwicki wicestarosta Adam Wojtowicz oraz radne Krystyna Urbańska i Anna Smyl.

W Gminie Pilchowice obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w Wilczy. Rano nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych i zaginionych mieszkańców Wilczy w latach 1939-1946, o następnie w kościele św. Mikołaja odprawiona została msza św.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Toszku rozpoczęły się od uroczystej mszy św. odprawionej za Ojczyznę w kościele parafialnym. Po mszy św. nastąpił przemarsz w asyście harcerzy oraz Orkiestry Dętej Toszek na Miejsce Pamięci – pomnik przy ul. Strzeleckiej, gdzie złożone zostały kwiaty. Z  kolei w gminie Gierałtowice uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w tamtejszym kościele parafialnym.

Oficjalnym uroczystościom w Gliwicach oraz gminach Powiatu Gliwickiego towarzyszyły liczne koncerty, pokazy i programy artystyczne. Wszędzie Narodowe Święto Niepodległości czczone było zarówno podniośle, jak i bardzo radośnie.