tz1tz2

Będąc przy posesji w dzielnicy Trynek przeprowadziliśmy kontrolę, gdzie stwierdziliśmy zanieczyszczony teren. Przy kontenerach znajdowały się duże ilości odpadów komunalnych, poremontowych i przepełnione kosze do segregacji. W toku czynności służbowych ustaliliśmy osobę zarządzającą wskazanym terenem, zobligowaliśmy ją do jego uprzątnięcia. Ponowna kontrola potwierdziła wykonanie naszego polecenia.