Zapraszamy do zapoznania się z założeniami Projektu Bezpieczna Gmina / Bezpieczna Dzielnica.

Celem Projektu jest opracowanie procedur wdrożenia Strategii CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design =  Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Przestrzeni) w warunkach lokalnych. Projekt zakłada przygotowanie opracowań naukowych Strategii CPTED w ujęciu kryminologicznym oraz administracyjnoprawnym, które to będą stanowiły naukową podstawę do przygotowania przewodników:

1) Bezpieczna Gmina,

2) Bezpieczna Dzielnica.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie bezpiecznyobywatel.pl