Betlejemskie Światło Pokoju
„Światło, które daje moc…” - pod tym hasłem tysiące harcerzy i skautów jak co roku przekazują Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom miast, wsi, szkołom i instytucjom. Sztafeta ze Światłem w niedzielę dotarła także do Gliwic, Toszka i Knurowa, przynosząc znak pokoju i zapowiadając radosną nowinę.

Światło na teren powiatu gliwickiego harcerze przywieźli z trzech miejsc: Zakopanego, Wiednia oraz Częstochowy.

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju sięga roku 1986, gdy w austriackiej miejscowości Linz po raz pierwszy zaczęto przekazywać Światło. Rok później, do akcji włączyli się austriaccy skauci, a w 1991 r. do inicjatywy dołączyła również Polska. Obecnie, co roku polscy harcerze odbierają światło od skautów, by przekazać je dalej – Rosjanom, Litwinom, Białorusinom, Szwedom oraz Niemcom.

Od 16 do 24 grudnia zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przekazywać będą Światło w kościołach, instytucjach oraz szkołach. Oficjalne przekazanie Światła na ręce władz miasta Gliwice, a także mieszkańcom powiatu gliwickiego odbędzie się 22 grudnia  o godz. 18.20 na gliwickim Rynku. Światło przekazywane będzie w lampionach zrobionych przez harcerzy.