IMG 20200205 063428

Zmienne warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok, ograniczona widoczność, wszystko to wpływa na to, że piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo panujące na drodze. Dlatego tak ważna jest pamięć o jednej z najważniejszych reguł bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a mianowicie o zasadzie "widzieć i być widzianym". Stąd nasza dzisiejsza akcja profilaktyczna, do której przyłączyli się również gliwiccy Policjanci, w trakcie, której od samego rana, przy wybranych przejściach dla pieszych rozdajemy elementy odblaskowe niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

IMG 20200205 064809