Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 tama

Dbanie o porządek w mieście to nie tylko zadanie ustawowe, ale priorytet każdego dzielnicowego naszej jednostki. Dzięki systematycznym kontrolom i monitorowaniu podległego terenu ujawniamy niemal codziennie „dzikie wysypiska śmieci”, a następnie ustalamy podmioty odpowiedzialne i egzekwujemy ich uprzątnięcie. Oto kilka przykładów skutecznych działań w zakresie dbania o środowisko w naszym mieście.