Konferencja w ramach V Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego
W czwartek, 13 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyła się konferencja w ramach V Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego, zorganizowana przez Zarząd Powiatu Gliwickiego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. Spotkanie adresowane było do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, doradców zawodowych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz osób zajmujących się edukacją w gminach powiatu gliwickiego.
- Celem naszej konferencji było przekazanie informacji na temat umiejętności, jakie powinni posiąść młodzi ludzie na etapie szkolnej edukacji, aby jak najlepiej odnaleźć się na obecnym rynku pracy – mówi Anetta Krzemińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Bardzo ciekawy referat pt. „Kompetencje klucz(owe) do sukcesu” przedstawiła Anna Dzięgiel, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach, opowiadając o najważniejszych kompetencjach takich jak m.in. uczenie się, myślenie, poszukiwanie – wykorzystanie informacji, doskonalenie się, komunikowanie, działanie, współpraca w grupie. Prelegentka przedstawiła informację na podstawie badań i prognoz rynku pracy, że do 2030 połowa z obecnie uprawianych profesji zniknie z rynku pracy. Dlatego trzeba być „elastycznym”, przygotowanym do ciągłego przekwalifikowywania się i nowych zawodowych wyzwań.
O kompetencjach i kwalifikacjach w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  opowiedziała Aleksandra Wojciechowska, główny specjalista ds. badań i analiz, Doradca Regionalny Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Głos zabrała także Monika Kowalczyk-Gnyp z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, która podjęła temat zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy tzw. Barometr Zawodów. Jest to bardzo ciekawe narzędzie, jakie polecamy nie tylko uczniom, ale również dorosłym pragnącym zmienić pracę. Na stronie internetowej Barometr Zawodów można bowiem znaleźć np. zawody niszowe oraz nadwyżkowe, jakie w danym momencie są aktualne na wybranym terenie naszego kraju. Podajemy adres strony: www.barometrzawodow.pl . Warto tam zajrzeć!
O swoich doświadczeniach w temacie kompetencji potrzebnych na współczesnym rynku pracy opowiedział, jako pracodawca, Michał Sikora – starszy koordynator Obsługi Naziemnej LS Airport Services S.A. (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice).
- W najbliższych sześćdziesięciu latach branża lotnicza na Górnym Śląsku będzie się bardzo dynamicznie rozwijać. Będziemy potrzebować ludzi do pracy, głownie specjalistów branżowych, ale także zawody około lotnicze – zachęcał do zainteresowania się pracą w branży lotniczej Michał Sikora.
Podczas konferencji uczestnicy mogli się dowiedzieć m.in. jak rozwijać kompetencje nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie organizowania doradztwa zawodowego; w jaki sposób wskazywać ścieżki zdobywania kwalifikacji zawodowych; czy jak kształtować aktywną postawę uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego. Omówione zostały także cztery najważniejsze filary edukacji – uczyć się, aby wiedzieć, aby działać, aby wspólnie żyć i aby być!
(MFR)