Policjanci z Gliwic, wspólnie z nauczycielami i uczniami szkół średnich, wzięli udział w projekcie „Przeciw mowie nienawiści”. Jest on realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego, na podstawie programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2014-2020.

Policjanci uczestniczyli w projekcie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Przedsięwzięcie polegało na udziale ich wszystkich w warsztatach na terenie Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania Auschwitz-Birkenau. Z pewnością obecność w takim miejscu skłoniło każdego do refleksji nad poszanowaniem praw człowieka, w tym tego najważniejszego – prawa do życia.
Zajęcia w centrum prowadził wykwalifikowany trener. Odbyły się także warsztaty, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat negatywnych zjawisk społecznych, jak dyskryminacja, nietolerancja czy tzw. hejt w internecie.
Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży, jak wiele zła może wyrządzić na pozór „niewinna” mowa nienawiści czy nietolerancja. Projekt propagował postawy związane z przeciwdziałaniem i reagowaniem na akty przemocy oraz nienawiści wobec drugiego człowieka.

  • Zwiedzający niemiecki obóz zagłady Auschwitz.
  • Zajęcia w nowoczesnej sali. Widać młodzież siedzącą na krzesełkach.