Telefoniczna pomoc psychologiczna
Z uwagi na występowanie kolejnych przypadków koronawirusa, wzrasta liczba osób obejmowanych kwarantanną, w tym także domową. Mogą one liczyć na wsparcie psychologiczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Przypominamy, że w kwestii świadczenia zdalnej pomocy psychologicznej w PCPR w Gliwicach, Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:
- telefon stacjonarny: (32) 332 66 77
- telefon komórkowy: 514 448 957
- komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka).

Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.