Ciepły i słoneczny weekend spowodował, że coraz trudniej nam stosować się do obowiązujących ograniczeń. Tylko w niedzielę 5.04.2020 r. podczas kontroli naszego miasta 11 razy interweniowaliśmy wobec osób, które niestety postanowiły skorzystać z tej pięknej aury za oknem. Gliwiczanie wybrali niestety spacery po miejskich parkach i skwerach, które zostały na mocy przepisów zamknięte.

 

Przypominamy, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

 

@zostanwdomu @gliwice