Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

rękawiczki Fot. Pixabay

Urząd Miejski w Gliwicach informuje, co robić ze zużytymi maseczkami i rękawiczkami.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii): odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika (kosza ulicznego)/worka na odpady zmieszane.

Niedopuszczalne jest porzucanie środków ochrony osobistej w miejscach ogólnodostępnych tj. na zieleńcach, skwerach i w parkach.