Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

W związku z trudną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną, która miała miejsce przedstawiamy możliwości ubiegania się o pomoc przez osoby poszkodowane przez klęski żywiołowe.

Zasiłki celowe do 6 000 złotych - podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez ośrodek pomocy społecznej, do którego poszkodowany winien się zgłosić (szczegóły).

Zasiłki celowe z pomocy społecznej w kwotach do 20 tys. zł oraz powyżej tej kwoty - pomoc ta przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym".

Pismo Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z 18 sierpnia 2017 r. dot. zasad przyznawania zasiłków celowych na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego.

 

Źródło: ŚUW (możliwość pobarania dokumnetów)