Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

powódź fot. Pixabay, CC0

Jak skutecznie chronić miasta przed skutkami powodzi, zalań i podtopień? Odpowiedzi na to pytanie, kluczowe w dobie zmian klimatycznych, szukali uczestnicy webinarium organizowanego przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja".

Sposoby przeciwdziałania skutkom powodzi, nowe narzędzia techniczne i rozwiązania technologiczne oraz źródła i zasady wsparcia walki z następstwami powodzi, zalań i podtopień - to główne tematy poruszane w trakcie webinarium, w którym udział wzięli pracownicy jednostek samorządowych oraz administracji odpowiedzialnej za gospodarowanie wodami, przedsiębiorstw wodociągowych, a także urbaniści, architekci krajobrazu i deweloperzy.

Działania rządu w tym zakresie przedstawiła Małgorzata Bogucka-Szymalska,zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a aspekty prawnej i finansowej odpowiedzialności za skutki powodzi, zalań i podtopień zaprezentowała Agnieszka Jędrzejewska, kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

Prezentacje związane z powodziami w miastach, sposobach skutecznej ochrony przed żywiołem oraz działalnością sztabów kryzysowych przedstawili: prof. Piotr Kowalczak, hydrolog, specjalista z dziedziny gospodarki wodnej, Roksana Burzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Bartłomiej Bajak, kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.

Prelegenci przedstawili także m.in. sposoby walki z powodziami na terenach wiejskich oraz działania edukacyjne związane z bezpieczeństwe mieszkańców. Relację z webinarium można zobaczyć poniżej.