Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Barut – Śląski Katyń
Delegacja Powiatu Gliwickiego wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 74. rocznicę masowej zbrodni dokonanej we wrześniu 1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Przypomnieć należy, że wówczas na Polanie Śmierci w Dąbrówce zamordowanych zostało około 200 osób, w większości partyzantów działających w Polsce po 1945 r., obrońców Ojczyzny z lat 1939 - 1946 oraz żołnierzy powracających z zachodu do kraju po zakończeniu wojny.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się od Mszy Polowej w intencji Ojczyzny oraz zamordowanych żołnierzy, odprawionej na polanie "Hubertus". Tradycyjnie, jak co roku, następnie miejsce miał uroczysty apel poległych. Uczestnicy złożyli również kwiaty pod znajdującym się tam Krzyżem Partyzanckim.

Uroczystość została zorganizowana przez Gminę Wielowieś i Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, zaś wsparcia organizacyjnego, jak co roku, udzieliło Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

 


Zdjęcia autorstwa Telewizji TVT oraz Tomasz Piasecki.