Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

seniorka sprawdzająca informacje na tablecie fot. Freepik

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W Gliwicach co trzeci mieszkaniec jest seniorem 60+ i odsetek ten stale rośnie. Z biegiem czasu coraz więcej będzie też gliwiczan powyżej 70, 80 czy 90 lat. Jak mądrze zadbać o ich potrzeby, zapewnić wsparcie i wysoką jakość życia? Kierunki wyznacza przyjęty na wrześniowej sesji „Program polityki senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025”.

To gliwicka strategia senioralna, spójna z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi przez samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom poprzez edukację, aktywność, partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa. Dokument został opracowany w oparciu o konsultacje z Radą Seniorów Miasta Gliwice, klubami seniorów oraz z instytucjami i placówkami realizującymi w mieście zadania na rzecz seniorów. Na sesji RM przyjęto go jednogłośnie. Dokument zawarty w uchwalenr XIX/373/2020 jest dostępny w internecie pod adresem https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/4974.

Strategia to nie jedyny ukłon Gliwic w kierunku dojrzałych mieszkańców.

Od 9 lat intensywnie współpracuję ze środowiskiem gliwickich seniorów, znam ich problemy i oczekiwania. Teraz skala tych działań będzie szersza – mówi Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach, która została powołana przez prezydenta Gliwic Adama Neumanna na stanowisko pełnomocnika ds. seniorów.

Do zadań gliwickiego pełnomocnika ds. seniorów należy m.in.:
• rozpoznawanie potrzeb osób starszych;
• opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze działań na rzecz seniorów,
• opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących seniorów,
• koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji seniorów, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej,
• współpraca z Radą Seniorów Miasta Gliwice,
• podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów, będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice,
• współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz seniorów,
• przedstawianie prezydentowi miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

Współpraca pełnomocnika z gliwickimi seniorami ma opierać się na stałych dyżurach, które rozpoczną się jeszcze w październiku. Szczegółowe informacje zostaną podane na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” i na stronie miasta www.gliwice.eu.

Dojrzali mieszkańcy chcą czuć się potrzebni i być aktywni na różnych polach. Dzięki wsparciu pełnomocnika ich głos wybrzmi jeszcze donośniej. To bardzo ważne, bo po przejściu na emeryturę wciąż wiele osób zamyka się w domu zamiast wychodzić do innych, spełniać się w każdy możliwy sposób i otwierać na to, co nowe – podkreśla Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, której podlegają kwestie zdrowia i spraw społecznych w mieście.

Miasto dla seniorów

Gliwice pamiętają o dojrzałych mieszkańcach i z roku na rok poszerzają ofertę usług i udogodnień dla starszych gliwiczan. Od 1 lipca w mieście obowiązują korzystniejsze zasady udzielania seniorom dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby płacić niższe rachunki za odbiór śmieci, trzeba mieć ukończony 60. rok życia i uprawnienie do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym, uzyskiwać miesięcznie dochód w wysokości nieprzekraczającej 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie oraz nie kwalifikować się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą. Wnioski można zgłaszać telefonicznie do pracownika socjalnego (szczegółowe informacje pod nr tel. 32/335-96-42, 32/335-96-33, 32/335-96-08), drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 (w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00, w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00). Z uwagi na stan epidemii we wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach warto kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Na tym nie koniec! W naszym mieście od 6 lat funkcjonuje miejski program zniżek skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Gliwic. W ramach programu „Gliwicki senior 60+ i 75+” (bo o nim mowa) dojrzali gliwiczanie mogą otrzymać bezpłatną Kartę Seniora. Korzysta z niej już ponad 9,4 tys. osób! Wniosek o przyznanie karty składa się obecnie w Biurze Podawczym UM w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Po upływie 14 dni od złożenia dokumentu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów (tel. 32/239-11-09, 32/238-54-37) w celu ustalenia terminu odbioru karty.

Karta Seniora uprawnia do ulgowego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum w Gliwicach, na kryte pływalnie miejskie („Delfin”, „Mewa”, „Olimpijczyk”), do Palmiarni i Teatru Miejskiego, na sztuczne lodowisko „Piruet” czy teren Ośrodka Wypoczynkowego w Czechowicach, oferuje także tańszy dostęp do usług proponowanych przez prywatnych partnerów programu. Baza partnerów (dostępna pod adresem www.gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior-67-i-75/partnerzy-programu) jest bardzo różnorodna, a posiadacze karty mogą liczyć po jej okazaniu na rabaty m.in. w prywatnych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, obiektach sportowych (korty tenisowe, siłownie, szkoła tańca), ośrodkach wypoczynkowych, sklepach (np. z materiałami budowlanymi, w księgarni) czy salonach optycznych.

Z myślą o dojrzałych gliwiczanach Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych stworzyło wirtualną platformę internetową Strefa Seniora. Pod adresem www.gcop.gliwice.pl/strefa-seniora/ zebrano istotne informacje dotyczące m.in. oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz zniżek i promocji w miejscach publicznych i prywatnych. Twórcy zapraszają do kontaktu i zgłaszania nowych przyjaznych seniorom adresów telefonicznie (32/775-01-78) i mejlowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Naprzeciw różnorodnym potrzebom seniorów wychodzi też Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 oraz Dzienny Domu „Senior+” przy ul. Partyzantów 30 zapewniają wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokajać swoich codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. OPS zapewnia ponadto opiekę i specjalistyczne wsparcie w miejscu zamieszkania (dotyczy to osób, które wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione) lub całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.opsgliwice.pl.