Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

baner

Gminne Biuro Spisowe informuje, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego realizacja Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów spisowych może odbywać się także w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Przeprowadzanie wywiadu bezpośredniego przez rachmistrza spisowego będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.
W przypadku uzyskania informacji, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rachmistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem - wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl/aktualnosci/