Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

splecione ręce

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji najlepsze życzenia składa Prezydent Gliwic Adam Neumann, dziękując za zaangażowanie dla dobra gliwickiej społeczności.

Szanowni Państwo
Pracownicy Socjalni

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, a także podziękowania za pełnioną służbę na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Pomoc ta jest szczególnie nieoceniona zwłaszcza w obecnie trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Zawód pracownika socjalnego to misja szczególnie wymagająca, dlatego niech ten wyjątkowy Dzień będzie okazją do podkreślenia Państwa zaangażowania w zapewnianie wsparcia potrzebującym, a także docenienia trudnej, pełnej poświęcenia pracy, dzięki której zmienia się życie wielu Państwa podopiecznych.

Życzę dalszych sukcesów, a także zadowolenia z wypełnianych obowiązków i ludzkiej życzliwości, życzę także Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Adam Neumann

Prezydent Gliwic