Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

„Pogorzelcy Oracze”
Wśród zdarzeń, które przyniosły w ubiegłym roku tragiczne dla naszych mieszkańców skutki, był pożar zabudowań gospodarczych w jednym z gospodarstw na Oraczu. Od dawna zarówno sam poszkodowany, niektórzy mieszkańcy oraz radni Rady Miejskiej w Toszku, zabiegają o zorganizowanie na ten cel pomocy w formie podobnej do wsparcia, jakie kilka miesięcy temu otrzymała inna rodzina mieszkańców, również poszkodowana w tragicznym pożarze.

Caritas Diecezji Gliwickiej na prośbę dyrektora toszeckiego OPS-u uruchomił rachunek bankowy, na który można wpłacać datki dla poszkodowanych w pożarze na Oraczu. Dane do wpłat:
Caritas Diecezji Gliwickiej,
44-100 Gliwice,
ul. Księcia Ziemowita 2,
konto: 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128
z dopiskiem "Pogorzelcy Oracze"

Gdyby ktoś z przedsiębiorców czy rolników chciał wesprzeć poszkodowanego przez przekazanie potrzebnych rzeczy, będzie on bardzo wdzięczny. Za zgodą zainteresowanego przekazujemy numer do kontaktu w sprawie bezpośredniej pomocy: 601 251 239.