Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Oto najważniejsze cechy, które sprawiają, że systemami klasy WMS interesuje się tak wiele firm

Rozwiązania informatyczne mogą wesprzeć wszystkie obszary funkcjonowania firmy. Coraz częściej trudno wyobrazić sobie bez nich także właściwe zarządzanie magazynem. Systemy WMS stają się niezastąpionym narzędziem, pozwalającym na uproszczenie obiegu dokumentów czy śledzenie przepływu towarów. W związku z tym znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w przedsiębiorstwach branży logistycznej, ale również innych podmiotach, w których szybkość realizacji zamówień i redukcja ryzyka popełnienia błędu odgrywają kluczową rolę.

Co to jest system WMS?

Szybki rozwój sektora IT dostarczającego nowoczesnych rozwiązań dla klientów biznesowych sprawia, że na rynku pojawiają się coraz bardziej wyspecjalizowane narzędzia, pozwalające na realizację konkretnych zadań i wsparcie coraz bardziej szczegółowych obszarów działania. Jednym z nich są systemy klasy WMS (warehouse management system – system zarządzania magazynem). Pełnią przy tym bardzo ważną rolę, ponieważ podchodzą kompleksowo do potrzeb kadr zarządzających i pracowników różnych szczebli. Systemy WMS dają najlepsze rezultaty w szerszym środowisku biznesowym, którego dostarczaniem zajmują się podmioty takie jak Kotrak.com. Jest to jeden z dostawców systemów WMS w Polsce, zajmujący się również oprogramowaniem ERP i innymi narzędziami informatycznymi dla biznesu.

Funkcje systemu WMS

Zarządzanie magazynem to szczególnie ważne zadanie, od którego w znacznej mierze zależy tempo realizacji zamówień. Jednocześnie jest także miejscem, które odpowiada za wiele błędów wpływających na jakość procesów, a co za tym idzie również efektywność całego przedsiębiorstwa. Programy WMS pomagają w śledzeniu produktu, współpracują z różnego typu oprogramowaniem i urządzeniami wykorzystywanymi zarówno w magazynie, jak i w pozostałych działach firmy. Dzięki temu zdecydowanie łatwiejsze jest zarówno odnalezienie produktu, jak i monitorowanie przepływu towarów. Z drugiej strony systemy WMS dbają również o dokumentację: ich integracja z innymi narzędziami pozwala na łatwe zarządzanie dokumentami, rozliczeniami czy kadrami, dzięki czemu zwiększa się efektywność, a redukcji ulega ryzyko popełnienia błędu.

Systemy WMS a ERP

W wielu przypadkach programy WMS funkcjonują jako jeden z modułów zdecydowanie bardziej uniwersalnych narzędzi, jakimi są systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Spoglądają na całą organizację jako na jeden organizm i przekładają się na automatyzację wielu procesów oraz zdecydowanie lepszy obieg informacji i dokumentów. Rezultatem jest znaczne zwiększenie potencjału firmy oraz wsparcie wszystkich procesów. Pracownicy zyskują także dostęp do aktualnych danych i intuicyjnych narzędzi, będących realnym wsparciem przy realizacji wszystkich obowiązków. Wiele czynności, które do tej pory zabierały dużo czasu i były obarczone ryzykiem pomyłki, udaje się natomiast zautomatyzować.

Informacje to podstawa

W funkcjonowaniu magazynu najważniejszą rolę odgrywają informacje. Te dotyczą m.in. miejsca składowania towaru, jego historii, daty nadania, numeru partii, rozliczeń i działań podejmowanych przez kontrahentów i dostawców. Systemy WMS nie tylko przyspieszają przepływ danych i dbają o ich bezpieczeństwo, ale mogą również stać się cennym źródłem wiedzy. Rozwój systemów o funkcje Business Intelligence (BI) pozwala na automatyzację raportowania i wyciąganie wniosków, które umożliwią tworzenie lepszych strategii i  efektywniejsze działanie na rynku.